Bán chung cư Văn Phú ( giáp chung cư văn phú Invest victoria)
6- Bán chung cư Văn Phú ( giáp chung cư văn phú Invest victoria) hiện tại làm móng, vị trí ngã tư đẹp. Tầng 1401, diện tích 110m2 gồm 2 phòng ngủ. 2 vs, PK + bếp. Giá bán: Thoả thuận.
Liên hệ : Tuấn Nam 0927639858
Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Bán chung cư Văn Phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,