Bán chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính căn 309 (số 3)
3- Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính
- Căn 309 (số 3), S 100m2, 2PN, 2WC, Pk + bếp. Ban công hướng Đông Nam nhìn ra bể bơi, có sàn gỗ 15m2. Hợp đồng mua bán. Giá bán 38.5 triệu/m2 ko bao tên phí đổi tên.
Liên hệ : Tuấn Nam 0927639858
Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Cheles Park, mặt phố Trung Kính, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,