Bán chung cư tòa 17T4 tầng 10 S119m2
2- Chung cư toà 17T
- Chung cư 17T4, tầng 10, diện tích 119m2 gồm 2PN, 2 WC, PK + bếp, Ban công hướng Tây Bắc. Có đầy đủ đồ. Giá bán 40 triệu/m2.
Liên hệ : Tuấn Nam 0927639858
Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,
Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư tòa 17T, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,