Bán chung cư 173 Xuân Thủy căn tòa B phòng 12A05 S100m2 và căn 1001 S91m2
1- Chung cư 173 Xuân Thuỷ.
- Căn toà B, Phòng 12A05, diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, PK+ bếp, Ban công hướng Tây nam Quay ra biệt thư. Giá 36tr/m2 (đã nộp gần hết tiền còn thiếu 100 triệu).
- Căn 1001, căn góc, diện tích 91m2 gồm 2PN, 2WC, pk+ bếp. Ban công hướng ĐN và TB. Giá 37 triệu/m2
Liên hệ : Tuấn Nam 0927639858
Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư 173 Xuân Thủy,bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,