- Bạn chỉ đi 2 lần ( 1 lấy GPKD, 1 lấy dấu)
- Chỉ cần CMND (không cần Hộ Khẩu + hợp đồng thuê nhà)
- 05 ngày lấy GPKD + 02 ngày lấy Dấu tròn.
- Nếu trùng tên báo bổ sung, thời gian vẫn thay đổi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* Thành Lập Doanh Nghiệp: 2.000.000 đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Công ty TNHH MTV
+ Công ty TNHH Hai TV trở lên
+ Công ty cổ phần
* Thành Lập CN – VPĐD – ĐĐKD: (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
- Cty mẹ ở TP.HCM : 500.000 đ
- Cty mẹ ở Tỉnh : 700.000 đ
+ Lập chi nhánh.
+ Lập văn phòng đại diện.
+ Lập địa điểm kinh doanh.
* Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 500.000 đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
+ Tên Doanh nghiệp.
+ Trụ sở chính.
+ Ngành nghề kinh doanh.
+ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với mã ngành hệ thống Việt Nam
+ Vốn điều lệ
+ Người đại diện theo pháp luật
+ Thành viên ( cổ đông )
Chú ý: không cần ĐDPL đi lấy GPKD, chúng tôi giao GPKD tận nơi: 150.000 đ
* Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 1.500.000 đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
+ Doanh nghiệp tư nhân -> Công ty TNHH Hai TV trở lên
+ Doanh nghiệp tư nhân -> Công ty TNHH MTV
+ Công ty TNHH MTV -> Công ty TNHH Hai TV trở lên
+ Công ty TNHH MTV -> Công ty cổ phần
+ Công ty TNHH Hai TV trở lên -> Công ty cổ phần
+ Công ty TNHH Hai TV trở lên -> Công ty TNHH MTV
+ Công ty cổ phần -> Công ty TNHH
*********************************************
Đ/C: 129/29 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Email: tuvandoanhnghiep2008@gmail.com
Y/M: ktvtranvanut
ĐT : (08) 22372400
ĐTDĐ: 0902.08.00.39 – 0919.71.00.39