Inverter Mitsubishi
Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Inverter Mitsubishi chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh sách Inverter Mitsubishi Tiến phát Cung cấp
1.Biến Tần Họ FR-A 700

FR-A740-0,4K, FR-A740-0,75K, FR-A740-1,5K, FR-A740-2,2K, FR-A740-3,7K, FR-A740-5,5K
FR-A740-7,5K, FR-A740-11K, FR-A740-15K, FR-A740-18,5K, FR-A740-22K, FR-A740-30K
FR-A740-37K, FR-A740-45K, FR-A740-55K.
FR-A720-0,4K, FR-A720-0,75K, FR-A720-1,5K, FR-A720-2,2K, FR-A720-3,7K, FR-A720-5,5K
FR-A720-7,5K, FR-A720-11K, FR-A720-15K, FR-A720-18,5K, FR-A720-22K, FR-A720-30K
FR-A720-37K, FR-A720-45K, FR-A720-55K.
2.Biến Tần Họ FR-D 700
FR-D740-0,4K, FR-D740-0,75K, FR-D740-1,5K, FR-D740-2,2K, FR-D740-3,7K
FR-D740-5,5K, FR-D740-7,5K.
FR-D720-0,2K, FR-D720-0,4K, FR-D720-0,75K, FR-D720-1,5K, FR-D720-2,2K
FR-D720-3,7K, FR-D720-5,5K, FR-D720-7,5K.
3.Biến Tần Họ FR-E 700

FR-E740-0,4K, FR-E740-0,75K, FR-E740-1,5K, FR-E740-2,2K, FR-E740-3,7K
FR-E740-5,5K, FR-E740-7,5K, FR-E740-11K, FR-E740-15K.
FR-E720-0,1K, FR-E720-0,2K, FR-E720-0,4K, FR-E720-0,75K, FR-E720-1,5K
FR-E720-2,2K, FR-E720-3,7K, FR-E720-5,5K, FR-E720-7,5K, FR-E720-11K, FR-E720-15K.
3.Biến Tần Họ FR-F 700
FR-F720-0,75K, FR-F720-1,5K, FR-F720-2,2K, FR-F720-3,7K,FR-F720-5,5K, FR-F720-7,5K
FR-F720-11K, FR-F720-15K, FR-F720-18,5K, FR-F720-22K, FR-F720-30K, FR-F720-37K
FR-F720-45K, FR-F720-55K, FR-F720-75K, FR-F720-90K, FR-F720-110K.
FR-F740-0,75K, FR-F740-1,5K, FR-F740-2,2K, FR-F740-3,7K, FR-F740-5,5K, FR-F740-7,5K
FR-F740-11K, FR-F740-15K, FR-F740-18,5K, FR-F740-22K, FR-F740-30K, FR-F740-37K
FR-F740-45K, FR-F740-55K, FR-F740-75K, FR-F740-90K, FR-F740-110K, FR-F740-132K
FR-F740-160K, FR-F740-185K, FR-F740-220K, FR-F740-250K, FR-F740-280K, FR-F740-315K
FR-F740-355K, FR-F740-400K.
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com