*Tên : VỎ NOKIA E71 ZIN
*Tình trạng : Có phím. New 100%.
*Dòng máy tương thích : Nokia E71
*Giá : 180k
*Hình thức thanh toán : Khách Sài Gòn lại tiệm lấy, khách tỉnh đặt hàng-chuyển khoản ATM-nhận hàng.
*Bảo hành: TEST
*Sản phẩm liên quan : Vỏ nokia 100,Vỏ nokia 101,Vỏ nokia 105,Vỏ nokia 105 2 sim,Vỏ nokia 106,Vỏ nokia 107,Vỏ nokia 108,Vỏ nokia 110,Vỏ nokia 112,Vỏ nokia 130,Vỏ nokia 206,Vỏ nokia 215,Vỏ sườn nokia 225,Vỏ nokia 230,Vỏ nokia 301,Vỏ nokia 1110i,Vỏ nokia 1200,Vỏ nokia 1208,Vỏ nokia 1202, Vỏ nokia 1280,Vỏ nokia 1616,Vỏ nokia 1650,Vỏ nokia 1661,Vỏ nokia 1800,Vỏ nokia 2610,Vỏ nokia 2690,Vỏ nokia 2700,Vỏ nokia 2730,Vỏ nokia 3110,Vỏ nokia 5030,Vỏ sườn nokia 5130,Vỏ sườn nokia 5310,Vỏ nokia 5310,Vỏ nokia 5610,Vỏ nokia 6085,Vỏ nokia 6100,Vỏ nokia 6181,Vỏ nokia 6120C ,Vỏ nokia 6233,Vỏ nokia 6288,Vỏ nokia 6300,Vỏ nokia 6700,Vỏ nokia 7360,Vỏ sườn nokia 7500,Vỏ nokia C1 01,Vỏ nokia C2 00,Vỏ sườn nokia C2 01,Vỏ nokia C3 00,Vỏ sườn nokia C5 00,Vỏ nokia C6 00,Vỏ nokia E63,Vỏ sườn nokia E66,Vỏ sườn nokia E71,Vỏ sườn nokia E72,Vỏ nokia N73,Vỏ nokia X1 01,Vỏ nokia X2 00,Vỏ nokia X2 02,Vỏ nokia 520,Vỏ nokia 625,Vỏ nokia 630,Vỏ Samsung Note 1,Vỏ Samsung Note 2,Vỏ Samsung Note 3,Vỏ sườn Samsung Galaxy Wind I8552,Vỏ sườn Samsung Galaxy Trend Plus S7580,Vỏ sườn Samsung Galaxy Y S5360,Vỏ Samsung S4,Vỏ Samsung S5,Vỏ Iphone 4,Vỏ Iphone 4S,Vỏ Sony K530i,Vỏ Sony K610i...
*Địa chỉ : 276 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, F17, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH
271 HUỲNH VIỆT THANH, KP3, TT VĨNH HƯNG, LONG AN.
*Điện thoại : 0932-776-289 (ZALO) - Mr.VY
0936-277-817 (ZALO)- Ms. HOA
*Giá sỉ nhiều sản phẩm khác xem trên web : dienthoaivoau.com.vn - linhkienvoau.com - simvoau.com - dienthoaichuachay.com - phanphoisilinhkien.com - giasilinhkiendienthoai.com-voau.com.vn


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vo E71, cung cap vo E71, cung cap si vo E71, phan phoi vo E71, phan phoi si vo E71 ban si vo E71, ban buon vo E71, bo si vo E71, giao si vo E71, chuyen cung cap vo E71, chuyen phan phoi vo E71- vo dien thoai E71, cung cap vo dien thoai E71, cung cap si vo dien thoai E71, phan phoi vo dien thoai E71, phan phoi si vo dien thoai E71, ban si vo dien thoai E71, ban buon vo dien thoai E71, bo si vo dien thoai E71, giao si vo dien thoai E71, chuyen cung cap vo dien thoai E71, chuyen phan phoi vo dien thoai E71- vo nokia E71, cung cap vo nokia E71, cung cap si vo nokia E71, phan phoi vo nokia E71, phan phoi si vo nokia E71, ban si vo nokia E71, ban buon vo nokia E71, bo si vo nokia E71, giao si vo nokia E71, chuyen cung cap vo nokia E71, chuyen phan phoi vo nokia E71- vỏ E71, cung cấp vỏ E71, cung cấp si vỏ E71, phân phối vỏ E71, phân phối sỉ vỏ E71, bán sỉ vỏ E71, bán buôn vỏ E71, bỏ sỉ vỏ E71, giao sỉ vỏ E71, chuyên cung cấp vỏ E71, chuyên phân phối vỏ E71- vỏ nokia E71, cung cấp vỏ nokia E71, cung cấp si vỏ nokia E71, phân phối vỏ nokia E71, phân phối sỉ vỏ nokia E71, bán sỉ vỏ nokia E71, bán buôn vỏ nokia E71, bỏ sỉ vỏ nokia E71, giao sỉ vỏ nokia E71, chuyên cung cấp vỏ nokia E71, chuyên phân phối vỏ nokia E71- vỏ điện thoại E71, cung cấp vỏ điện thoại E71, cung cấp si vỏ điện thoại E71, phân phối vỏ điện thoại E71, phân phối sỉ vỏ điện thoại E72, bán sỉ vỏ điện thoại E71, bán buôn vỏ điện thoại E71, bỏ sỉ vỏ điện thoại E71, giao sỉ vỏ điện thoại E71, chuyên cung cấp vỏ điện thoại E71, chuyên phân phối vỏ điện thoại E71- vỏ điện thoại nokia cung cấp E71,vỏ điện thoại nokia E71, cung cấp si vỏ điện thoại nokia E71, phân phối vỏ điện thoại nokia E71, phân phối sỉ vỏ điện thoại nokia E71, bán sỉ vỏ điện thoại nokia E71, bán buôn vỏ vỏ điện thoại nokia E71, bỏ sỉ vỏ điện thoại nokia E72, giao sỉ vỏ điện thoại nokia E71, chuyên cung cấp vỏ điện thoại nokia E71, chuyên phân phối vỏ điện thoại nokia E71