Trong quá trình cần lao kinh doanh, nỗ lực không giới hạn nghỉ với niềm hi vẳng 1 ngày nào Đó trở thành một người điều hành, một ông chủ công ty hay thậm chí với một tổ chức cho riêng mình. tuy...